Blefarospazm Nedir?

 

Blefarospazm göz kapaklarının istemsizce ve yinelenen şekilde kasılarak kapanması durumudur. Sıklıkla her iki gözde de görülen bu durum göz kapaklarında istemsiz kapanma ile göz çevresinin de istemsiz kasılmasına yol açar.

Gözde gerçekleşen bu kasılma halleri normal olmadığı için bireyin yaşam kalitesinde ciddi bir düşüşe ve günlük hayatta aktivite kayıplarına yol açmaktadır. Bu yüzden blefarospazm halinin görüldüğü bireylerde tedavi kaçınılmaz olmaktadır.

Bu hastalığın tıbbi literatürde yer alan adı, "Benign esansiyel blefarospazm" şeklindedir. Göz çevresinde yer alan göz çevresi kaslarının istem dışı olarak devamlı kasılmasını içerir. Genellikle neye bağlı olduğu tespit edilemez ve iyi gidişlidir. Nörolojik bozukluklarda da açığa çıkabileceği için şüpheli durumlarda mutlaka nöroloji kontrolü gerekmektedir.

Sıklıkla 40 yaşını geçmiş kişilerde ortaya çıkan bu durumun ortalama görülme yaşı 56’dır. Kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazla rastlanır. Tam olarak düzelme ihtimali %5 civarındadır.

İstemsiz şekilde göz kasılmaları yaşayan bireylerin en sık ifade ettikleri şikayetleri, günlük yaşantılarında işlerini yapmakta zorlandıkları hatta yapamadıkları, dışarı çıkamadıkları ve yaşam kalitelerinde düşüş olduğu yönündedir.

Özellikle bu şekilde şikayetleri olan bireyler göz kapaklarını açma konusunda çabaladıkları ancak çabalarının bu durumu daha da şiddetlendirdiğini de ifade etmektedirler. İstemsiz şekilde göz kasılmaları olan bireylerin göz kapaklarını ellerinden yardım alarak açmaya çalıştıkları da bilinmektedir. İlerleyici yapıda olan bu durum hastaların bir kısmında tamamen göz kapanması ve fonksiyonel körlük aşamasına gelebilir.

Bazı hastalarda kasılmalar yüzün alt tarafına yayılarak çene, dil ve ağız çevresi kaslarını hatta boyun kaslarını etkileyebilir. Oromandibular (Kraniyal) distoni (Meige Sendromu) olarak bilinen bu durum yönetimi çok daha zor bir hastalıktır.

Blefarospazm Nedenleri Nelerdir?

Göz çevresinde bulunan kasların istemsiz şekilde ve devamlı kasılmaları durumu esasen nörolojik hareket bozukluğudur. Bu duruma hangi sebeplerin yol açtığı ise net olarak bilinmemekle beraber birçok faktörün istemsiz göz kasılmalarına yol açtığı ifade edilmektedir. Bu doğrultuda blefarospazm haline yol açabilecek nedenler şunlardır:

 • Beynin normal düzende çalışmasına engel olacak durumlar (bazal gangliyonlarda meydana gelen anormallik) ve beyin sapında meydana gelen lezyonlar,
 • Genetik faktörler,
 • Düzensiz yaşam,
 • Nöroleptik ilaçlar,
 • Parkinson hastalığı,
 • Aşırı kafein tüketimi
 • Stres hali-anksiyete
 • Vitamin-mineral eksikliği

Blefarospazm Belirtileri Nelerdir?

Blefarospazm belirtileri bireysel olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle bazen ayırt edilmesi ve farkına varılması zor olabilmektedir. İlk zamanlar hafif olan belirtiler aylar içinde ilerler. Göz kapaklarında ortaya çıkan istem dışı kasılma ve kapanma halinin yanı sıra görülen belirtiler şunlardır;

 • Gözlerde rahatsızlık ve ağrı hissi,
 • Gözlerde yabancı madde varmış hissi,
 • Gözlerde kuruma, yanma, sulanma,
 • Işık hassasiyeti

İlk aşamada görülen bu belirtiler süreç ilerlemeye başladığında şiddetlenir ve daha ciddi belirtilerin ortaya çıktığı görülür.

 • İstemsiz kasılmalar ve spazmlarda artış
 • Göz kapaklarının kapanmasında artış
 • Gözü açamama veya elle açmaya çalışma
 • Fonksiyonel seviyede körlük hali
 • Göz kaslarının ağrıması

ilerlemiş olgularda görülen belirtilerdir.

Blefarospazm; Pitozis adı verilen göz kapağının düşüklüğü ya da kısa süreli olacak şekilde göz kapağının kasıldığı seğirme durumları ile karıştırılmamalıdır. Seğirme genelde tek gözde görülen, sürekliliği olmayan, kısa süreli ve küçük bir kas kümesi kasılmalarıdır.

Blefarospazm

Blefarospazm Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?

Günümüzde blefarospazm durumu tedavi edilebilir olan ve yaşam kalitesinde önemli bir artış sağlayan önemli bir hastalık olarak görülmektedir. Belirtilerinin fark edildiği anda aksatılmadan ve ilerlemesi beklenmeden mutlaka muayene olunması, gerekli araştırmaların yapılması ve durumun şiddetine göre uygun tedavilerin başlanması gerekmektedir.

Günümüzde blefarospazm tedavisindeki en önemli tedavi nörotoksin uygulamalarıdır. Başarı oranı gayet yüksek olan nörotoksin tedavisi hasta memnuniyeti açısından da üst sıralardadır.

Düzenli Nörotoksin Enjeksiyon Uygulamaları

Göz kapağı kasılması durumunda yapılacak tedavi yaklaşımlarından bir tanesi göz kapaklarına 3-5 ayda bir uygulanacak olan nörotoksin enjeksiyon uygulamasıdır. Tam olarak hastalığı geçirmese de kasılmaları ortadan kaldırdığı için hastanın rahatlamasına sebep olmaktadır.

Enjeksiyonların hem doz hem etki süresi hastadan hastaya değişkenlik göstermekte, düzenli aralıklarla yapılması sonucu ilerleyen yıllarda etki süresi uzamakta ve ihtiyaç duyulan doz azalabilmektedir. Bazen nörotoksine direnç gelişmesi de görülebilir.

Bu durumda önce doz arttırılıp yeterli gelmezse farklı bir nörotoksin çeşidine geçilebilmektedir. Eğer ki bu uygulama yeterli olmuyor ise o zaman ameliyat düşünülmektedir.

Ancak konusunda uzman kişiler tarafından uygulanan doğru dozdaki enjeksiyon uygulamaları estetik bir enjeksiyon uygulaması olmayıp blefarospazm hali için çözüm niteliğindedir.

Nörolojik Tedavi Uygulaması

Göz kapağında meydana gelen istemsiz kasılma halinde nörolojik olarak da hasta mutlaka değerlendirilmeli, altta yatan sebep nöroloji kaynaklı ise uygun tedavi başlanmalıdır.

Gözleri Işık Stresinden Gözlüğü Kullanarak Korumak

Enjeksiyon uygulamasının yanında suni göz yaşı damlası kullanmak gözlerdeki stresi azaltma ve göz kuruluğunun önüne geçeceği gibi güneş gözlüğü takmak da aynı zamanda gözlerdeki stres durumunu azaltarak fayda sağlayacaktır.

Stres Seviyesinin Düşürülmesi

Göz kapağı kasılması durumunun düzeltilmesi için sebeplerin ortadan kaldırılması çok önemlidir. Bu doğrultuda stres kaynaklarının ortadan kaldırılmasına yönelik tedaviler uygulanması gerekmektedir.

Günlük hayat kalitesinin bozulmasına yol açacak beslenme ve uyku düzeninde iyileştirilmeler yapılması, kişinin daha sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yapması gerekmektedir.

Cerrahi Tedavi Uygulamaları

Basamaklı cerrahi tedavi uygulaması enjeksiyonlar ile durdurulamamış istemsiz göz kasılmalarının azaltılması veya ortadan kaldırılması için uygulanmaktadır. Bu işlemler göz kapaklarının kasılması konusunda en başarılı olan tedavi uygulamaları arasında yer almaktadır.

Blefarospazm tedavisinde gerçekleştirilen en son yenilik, Deep Brain Stimulation (Derin Beyin Uyarılması) adı verilen, beyinde Globus Pallidus bölgesinin uyarılmasını ve böylece semptomların gerilemesini sağlayan bir tedavi yöntemidir.

Daha çok Parkinson hastalığı gibi şiddetli hareket bozukluklarında uygulanan bu yöntem henüz çok yaygın olmayıp nörotoksin ve diğer tedavilerden fayda görmeyen blefarospazm hastalarına önerilmektedir.

Instagram’da bizi takip etmek için tıklayınız.

Ä°nstagram

Sosyal Medyada Paylaş: